Wat zijn derivaten en wat kun je ermee?

In de wereld van het beleggen kom je het woord derivaten regelmatig tegen. Ook komen derivaten regelmatig in het nieuws, maar niet altijd even positief. Derivaten bestaan al sinds de middeleeuwen en worden vandaag de dag nog altijd gebruikt in de beleggerswereld.

Wat zijn derivaten precies en wat kun je ermee?

Wat zijn derivaten?

Wat zijn derivaten precies? Derivaten zijn financiële producten die geen contante waarde vertegenwoordigen, maar die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander product.

Een derivaat geeft de koper het recht een goed voor een bepaalde koers te kopen of verkopen. Met derivaten worden risico’s verkleind of gespeculeerd.

Hoe werkt een derivaat?

Neem bijvoorbeeld een appelboer. Deze appelboer kan zijn oogst gaan verkopen voordat er geoogst gaat worden.

Hij zal hierdoor een lagere prijs krijgen voor zijn oogst dan wanneer hij wacht tot hij geoogst heeft en het blijkt een goede oogst te zijn. Dan kan hij er namelijk een veel hogere prijs voor vragen.

Maar als de oogst mislukt en hij heeft hem al verkocht, krijgt hij er in verhouding natuurljk een veel hogere prijs voor dan de bedoeling is. Hij speculeert dus dat hij meer zal verdienen dan wanneer hij afwacht.

Als zijn oogst tegenvalt heeft hij het risico dus verkleind.

Welke soorten derivaten zijn er?

Er zijn meerdere soorten derivaten die gebruikt worden in de beleggerswereld. De meest bekende zijn opties, swaps en futures.

Een optie geeft de koper het recht om aandelen tegen een van te voren vastgestelde prijs te kopen. Bij een swap ruilen twee partijen rentebetalingen uit, waarmee een renterisico kan worden afgedekt.

Een future is een termijncontract waarin de koper en verkoper een bedrag hebben afgesproken, maar ook de tijd waarop het product wordt geleverd.

Wat kun je met derivaten?

Met behulp van derivaten kun je dus een gunstige deal sluiten. Maar je kunt ook zelf beleggen in verschillende soorten derivaten als opties en futures.

Het is wel belangrijk om hier van te voren zoveel mogelijk kennis over te vergaren, vanwege het risico dat hier aan kan kleven.

Vooral ervaren beleggers zijn geschikt om te beleggen met derivaten.